vodilice za gipsani pregradni zid

– na koji način bi šina ( vodilica ) trebala biti postavljena na gipsani zid ?

1. ako je u zidu pojačanje na visini montiranja šine, onda je ponekad dobro staviti dodatni plosnati flah prije polimer distancera,

primjer na slici dolje.

– pričvršćivanje šine – najčešće sa vijcima fi 8 mm, kroz šinu, distancer i dodatni flah u pojačani dio konstrukcije zida

montaža kliznih vratiju na gipsani zid

2. ako nema pojačanja u zidu – onda bi bilo najbolje montirati šinu preko na drugu stranu zida, također sa dodatnim plosnatim flah profilom, način pričvršćivanja za verziju 2 – navojne šipke umjesto vijaka

okov za klizna vrata za pregradni gips zid

– na taj način se težina ravnomjerno rasporedi po širini zida koji nema pojačanja unutar pregradne konstrukcije, i smanjuje se savijanje zida

– dodatni plosnati profil ima isti razmak rupa kao i šina, ali je manje širine od šine, flah se izrađuje po mjeri