industrijski stil – bezbojni

– slika dolje:

– ručka za klizna vrata u industrijskom stilu izrade

– ukupna dužina ručke na slici : 30 cm

– dužine mogu biti od 25 cm do preko 100 cm

– površinska zaštita bezbojni lak, varijanta može biti i bez površinske zaštite

ručke za klizna vrata industrijski stil ručke za vrata industrial vintage ručke door pull handles diosklop barn door

– idealna ručka za klizna vrata

diosklop ručke za vrata industrijski stil ručke za klizna vrata barn door pull handles industrial style diosklop ručke za drsna vrata si ručke za klizna vrata rs door handles

– dva načina pričvršćivanja – iver vijcima ili navojnom šipkom i ukrasnim maticama – side to side handles

ručke industrial stil za klizna potezna barn door vrata klizna drsna vrata si klizna potezna vrata rs okovi za klizna vrata barn door hardware hrvatska industrijske ručke za vrata

– osim za klizna vrata, mogu se postaviti na normalna potezna vrata