zavareni sklopovi

   Zavarene elemente u kombinaciji sa strojnom

obradom izrađujemo od 2007. godine.

– specijalne naprave

– okvire za transportne trake

– na sl. zavarena ploča sa H7 rupama i navojima