vodilice / kotači velikog promjera

– kotači na slici dolje promjera 120 mm sa rupama po obodu

vodilice barn door hardware za klizna vrata

– verzija set 120dt-A, nosači kotača sa zaobljenim preklopom

rustikalni okov za sobna klizna vrata kotači za klizna vrata kotači velikog promjera

– slika dolje – set za jednokrilna vrata

okov vodilice za klizna vrata kotači velikog promjera 120 mm vodila za drsna lesna vrata-vert

– u setu mod1 standardna ručka koja se stilski uklapa uz ostale elemente

vodilice za klizna vrata 120d10A okov za klizna vrata za drsna vrata

– ista verzija može biti i bez rupa po obodu, tzv klasična varijanta sa kotačima punog profila

masivni okov za klizna vrata vodilice za klizna vrata diosklop okov za klizna vrata