zasuni, zatvarači

wood72777           Zatvarači za upotrebu u poljoprivredi, na  vratima, boksevima.