starinska brava ds13

b1

Brava ds13 ima zaključavanje sa obje strane, kvaka funkcionira kao na svakim normalnim vratima.

Težina oko 7kg, zasun ima single action izlazak, postavlja se na unutarnju stranu vratiju, sa vanjske

strane je ukrasni štitnik. Širina brave sa prihvatom 300mm, debljina 60mm, težina oko 7kg, postavlja

se sa unutarnje strane vratiju.