izrada ključeva za starinske brave

izrada ključeva držač ključeva  

Izrada ključeva prema predlošku, ili prema bravi.

Na slici prikazan držač ključeva promjera 120 mm.

držač ključeva za starinske brave

Držač dolazi sa zidnim nosačem.