brave za podrume i klijeti

alt=rim locks, rim latches,brave za klijeti

Brave za podrume i klijeti, idealne za masivna vrata, brava sa kuglom ima preklopljeni flah ukras,

sa kvakom i bez kvake ravan kao na starim škrinjama